คู่มือการใช้งาน

การจัดการ Player

คู่มือสำหรับการสั่งการโฆษณาเฉพาะเจาะจง Player

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การจัดการ Station

คู่มือสำหรับการสั่งการโฆษณาแบบจัดกลุ่ม Player โดยสามารถสร้างกลุ่มให้กับ Player ที่ต้องการให้แสดงสื่อแบบเดียวกันทั้งหมด โดยการสั่งการเพียงครั้งเดียว Player ทั้งหมดที่อยู่ภายในกลุ่มจะเปลี่ยนโฆษณาตามคำสั่ง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การสั่งการโฆษณาแคมเปญหลัก

คู่มือสำหรับการสั่งการแสดงผลโฆษณาแบบแคมเปญหลัก ที่เป็นแคมเปญตั้งต้นของการแสดงสื่อ เมื่อไม่มีเงื่อนไขการแสดงแคมเปญอื่นๆเข้ามาแทรก

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การสั่งการโฆษณาแบบตั้งเวลา

คู่มือสำหรับการสั่งการแสดงผลโฆษณาแบบตั้งเวลา โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการแสดงผลได้ตามต้องการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด