เกี่ยวกับเรา

บริษัท นีสเตอร์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Software Solution สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อช่วยในด้านการลดค่าใช้จ่าย, ลดขั้นตอนการดำเนินการ และเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณ
เรามีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้เราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ลูกค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณภาพ ฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงการออกแบบซอฟต์แวร์ให้ใช้งานง่ายด้วย
และด้วยการที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองนั้น ทำให้เราสามารถรับ Feedback จากลูกค้าได้ง่ายกว่าการนำซอฟต์แวร์ต่างประเทศมาจำหน่ายต่อ เพราะหาก Feedback นั้นเป็น Feedback ที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์ของเรามีคุณค่ามากขึ้น เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านผลงานที่ผ่มนมา


ตัวอย่างลูกค้าด้านบนนี้เป็นเพียงลูกค้าบางส่วนที่บริษัทได้ให้บริการอยู่ ซึ่งหากคุณต้องการ Site Reference เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่นี่