ฟีเจอร์

Standard Post with Image

Image display feature

การแสดงผลรูปภาพในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เมนูบอร์ด, โปรโมชัน, ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนผัง แผนที่, Infographic เป็นต้น

Standard Post with Image

Image slideshow feature

การแสดงภาพในรูปแบบ Slidshow ช่วยให้การนำเสนอโฆษณาของคุณน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การนำเสนอสินค้าในรูปแบบ Collection สินค้า เป็นต้น

Standard Post with Image

Multi content feature

สร้างความน่าสนใจให้กับโฆษณาของคุณด้วย Layout Management ซึ่งคุณสามาถแบ่งส่วนโฆษณาออกเป็นส่วนๆได้ ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้มากกว่าครั้งละ 1 รายการ

Standard Post with Image

Text Marquee feature

สามารถทำตัวอักษรวิ่งเพื่อดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้พบเห็น เมื่อตัวอักษรวิ่งมาถึงข้อความสุดท้ายของข้อความแล้ว จะทำการเรียกข้อความเดิมกลับมาแสดงซ้ำไปเรื่อยๆ

Standard Post with Image

Refresh time

การร้องขอข้อมูลอัพเดทเนื้อหาจากระบบ นั่นหมายถึง Signnex Android Box จะทำหน้าที่ในการเช็คข้อมูลจาก Cloud Server ทุกๆ 10 หรือ 5 นาที (ขึ้นอยู่กับแพคเกจที่เลือกใช้) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลระบบจะทำการส่งข้อมูลกลับมาอัพเดทที่ Signnex Android Box เพื่อแสดงโฆษณาใหม่ตามที่สั่งการมา

Standard Post with Image

Storage

มีระบบจัดเก็บไฟล์ภาพของคุณบน Cloud Server สามารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก และ ง่ายต่อการนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ

Standard Post with Image

Player

เป็นการควบคุมโฆษณาโดยเฉพาะเจาะจงไปยัง Player (อุปกรณ์ Android Box) สามารถกำหนดการแสดงโฆษณาได้อย่างอิสระไม่อ้างอิงการจัดกลุ่ม (Station)

Standard Post with Image

Station

เป็นการควบคุมโฆษณาในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งเราสามารถนำ Player หลายๆ Player จัดกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบของ Station และสามารถสั่งการโฆษณาเพียงครั้งเดียว Player ทั้งหมดที่อยู่ภายใน Station ดังกล่าวจะเล่นโฆษณาเดียวกัน