เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ Remote Desktop กับ Digital Signage Software (Signnex) (ตอนที่ 2)

ในตอนที่ 2 นี้ ผมจะขอพูดถึงในแง่ของการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล หรือการจัดโปรโมชั่นจำพวก Happy Hour ต่าง ๆ ว่าระหว่างโปรแกรม Remote Desktop กับซอฟต์แวร์ Signnex (Digital Signage Software) มีความแตกต่างกันอย่างไร

จากภาพด้านบนนั้น คุณจะพบว่าในกรณีที่คุณต้องการจัดโปรโมชั่นตามช่วงเทศกาลในแต่ละช่วง คุณจะต้องคอยมา Remote Desktop ณ ช่วงเวลานั้น ๆ และที่สำคัญคือต้อง Remote เข้าไปทีละเครื่อง ทีละเครื่องเช่นเคย คุณไม่สามารถที่จะตั้งเวลาล่วงหน้า เพื่อให้จอโฆษณาเปลี่ยนโฆษณาช่วงที่ต้องการได้แบบอัตโนมัติ

แต่หากคุณหันมาใช้งานซอฟต์แวร์ Signnex (Digital Signage Software) เมื่อคุณมีการวางแผนการจัดโปรโมชั่นใด ๆ ล่วงหน้า คุณก็สามารถสร้าง Schedule สำหรับแคมเปญนั้น ๆ ได้ล่วงหน้าทันที โดยจอโฆษณาจะทำการตรวจสอบตัวมันเองอัตโนมัติว่าในช่วงเวลานั้น ๆ จะต้องนำเสนอ Content หรือแคมเปญไหน

นอกจากนี้ ในตัวซอฟต์แวร์ Signnex นี้ยังมีฟังก์ชันการตั้งเวลาที่หลากหลายน่าสนใจอีกฟังก์ชันหนึ่ง นั่นคือ การตั้งเวลาแบบทำซ้ำ ทุก ๆ วัน (Daily Repeating Event) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดโปรโมชั่นจำพวก Happy Hour ได้

เช่น คุณต้องการให้โปรโมชั่น happy hour แสดงในช่วงเวลาบ่าย 2 ถึงบ่าย 3 โมงของทุก ๆ วัน ซึ่งเมื่อคุณกำหนดไปแล้ว เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน จอโฆษณาก็จะทำการเปลี่ยนไปแสดงโปรโมชั่น happy hour แบบอัตโนมัติ ซึ่งฟังก์ชันนี้คุณไม่สามารถจัดการได้ในโปรแกรมจำพวก Remote Desktop แน่นอน

นอกจากนี้ ผมยังมี Case Study อีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ หากคุณเป็นร้านอาหาร ที่มีเมนูอาหารตามช่วงเวลา เช่น เมนูอาหารเช้า กลางวัน เย็น คุณสามารถตั้งเวลาในลักษณะคล้าย ๆ กับโปรโมชั่น Happy Hour ได้เช่นกัน เช่น กำหนดให้ 06:00 – 09:00 ในแต่ละวันนั้นแสดงเมนูอาหารเช้า จากนั้นกำหนดให้ 09:00 – 14:00 ในแต่ละวันแสดงเมนูอาหารกลางวัน เป็นต้น

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างโปรแกรม Remote Desktop กับ Digital Signage Software ในตอนที่ 2 พอจะช่วยให้คุณมองเห็นประโยชน์และข้อดีในการนำ Digital Signage Software เข้ามาใช้งานในการบริหารจัดการจอโฆษณาของคุณหรือยังครับ หากคุณยังไม่แน่ใจ ผมแนะนำให้คุณติดตามอ่านในตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่าง Remote Desktop กับ Digital Signage Software ครับ

หากคุณสนใจติดตั้งระบบ Digital Signage Software กับธุรกิจของคุณ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Signnex : Digital Signage Software

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked