เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ Remote Desktop กับ Digital Signage Software (Signnex) (ตอนที่ 1)

ในบางธุรกิจ บางหน่วยงานนั้น อาจจะมีการนำเอาโปรแกรม Remote Desktop ต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น TeamViewer หรือโปรแกรม AnyDesk หรือโปรแกรมใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถึงแม้ว่าการใช้โปรแกรม Remote Desktop นั้นเป็นการควบคุมระยะไกลได้เช่นเดียวกับการใช้งาน Digital Signage Software ก็ตาม แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างเพิ่มเติม ที่คุณอาจจะไม่ทราบมาก่อน โดยในบทความนี้ผมจะย่อยออกมาเป็นตอนที่ 1 เพื่อให้เนื้อหาในบทความกระชับ เข้าใจง่าย

ในตอนที่ 1 นั้น ผมจะขอพูดถึงในมิติของการควบคุม บริหารจัดการจอโฆษณาหลาย ๆ จอ ในกรณีที่คุณมีการติดตั้ง Digital Signage (จอโฆษณา) หลาย ๆ สาขา

จากภาพด้านบน คุณจะพบว่าในฝั่งของ Remote Desktop นั้น การควบคุมจอแสดงผล จะเป็นการควบคุมแบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งหมายถึงว่าคุณจะต้องคอย Remote ไปยังเครื่องปลายทางทีละเครื่องทีละเครื่อง เพื่อเปลี่ยนโฆษณาระยะไกล

ในกรณีนี้ หากคุณต้องการนำเสนอโฆษณาชุดเดียวกัน ในหลาย ๆ จอ จะทำให้คุณต้องทำงานซ้ำ ๆ ตามจำนวนจอโฆษณาที่คุณมีนั่นเอง

และนอกจากนี้ หากคุณคุ้นเคยกับโปรแกรม Remote Desktop ต่าง ๆ เช่น TeamViewer คุณจะทราบอยู่แล้วว่าค่าซอฟต์แวร์ License ของโปรแกรม TeamViewer ต่อหนึ่งเครื่องนั้นค่อนข้างสูง และที่สำคัญคือโปรแกรม Team Viewer นั้นไม่ได้ออกแบบฟังก์ชันมาเพื่อให้ใช้ในงาน Digital Signage โดยตรงนั่นเอง

แต่หากคุณหันมาใช้งานซอฟต์แวร์ Signnex ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่องาน Digital Signage (บริหารจัดการจอโฆษณา) โดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำ ๆ เพื่อกระจาย Content ไปทุก ๆ จอที่ต้องการอีกต่อไป คุณไม่ต้องคอย Remote ไปแต่ละเครื่องเพื่อปรับเปลี่ยน Content โฆษณาในแต่ละจอโฆษณาอีกต่อไป

คุณสามารถจัดทำ Master Content ไว้ชุดหนึ่ง แล้วสั่ง Deploy ชุด Content นั้น ๆ ไปยังจอต่าง ๆ ที่คุณต้องการได้ภายใน 1 คลิกเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ นา ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานซ้ำ ๆ หลาย ๆ เครื่อง เช่น บางเครื่องลืมใส่ภาพหรือวิดีโอไฟล์ใดไฟล์หนึ่งเข้าไป ก็จะต้องวนลูปกลับมา Remote ตรวจสอบทีละเครื่องอีก

เป็นอย่างไรบ้างครับ แค่เพียงตอนที่ 1 เท่านั้น คุณก็เห็นความแตกต่างระหว่างการนำเอาซอฟต์แวร์ Signnex (Digital Signage Software) เข้ามาใช้แทนการ Remote Desktop แล้วใช่ไหมครับ

แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ผมขอแนะนำให้คุณติดตามการเปรียบเทียบระหว่าง Remote Desktop กับ Digital Signage Software ในตอนต่อ ๆ ไปก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเราจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายให้คุณได้แน่นอน

หากคุณสนใจติดตั้งระบบ Digital Signage Software กับธุรกิจของคุณ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Signnex : Digital Signage Software

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked