เหตุผลที่เราควรเลิกใช้ Flash Drive ในการเปลี่ยนโฆษณาบนจอทีวี (ตอนที่ 3)

ในตอนสุดท้ายของการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่าง Flash Drive กับการใช้งานซอฟต์แวร์ Signnex (Digital Signage Software) เราจะมาพูดถึงในมิติของการเปลี่ยนโฆษณาตามเทศกาล หรือแม้กระทั่งการจัดโปรโมชั่นแบบ Happy Hour หรือการนำเสนอเมนูอาหารตามช่วงเวลา เช่น อาหารเช้า (06:00 – 09:00) อาหารมื้อกลางวัน (09:00 – 14:00) เป็นต้น

จากภาพข้างต้น คุณจะพบว่า หากคุณใช้ Flash Drive ในการปลับเปลี่ยนโฆษณาบนจอโฆษณานั้น คุณไม่สามารถตั้งเวลาการเปลี่ยนตามเทศกาลได้ล่วงหน้าเลย คุณจะต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาระหว่าง 7-14 วัน เพื่อกระจาย Flash Drive นั้น ๆ ให้สาขาแต่ละสาขาได้รับก่อน

จากนั้นเมื่อถึงวันกำหนด ก็ต้องให้พนักงานสาขาทำการเปลี่ยน Flash Drive ซึ่งการเปลี่ยนในลักษณะนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะทำการแก้ไข Content ได้ยาก (ไม่ทันกาล)

นอกจากนี้ คุณสามารถนำเสนอ Content หรือโปรโมชั่นที่หลากหลายได้ เช่น หากคุณต้องการจัดโปรโมชั่น Happy Hour ก็จะต้องคอยเปลี่ยนเข้า เปลี่ยนออก Flash Drive ตลอดเวลา ไม่สามารถปล่อยให้จอโฆษณาทำงานได้อย่างอัตโนมัติได้

หรือแม้กระทั่ง หากคุณเป็นร้านอาหาร แล้วต้องการ Target สื่อโฆษณาตามช่วงเวลา เช่น ช่วงเช้า ต้องการเน้นเมนูอาหารเช้า หรือโปรโมชั่นเมนูอาหารเช้า หรือช่วงกลางวันอาจจะต้องการเน้นไปที่เมนูเครื่องดื่ม กาแฟ ฯลฯ หรือโปรโมชั่นเกี่ยวกับกาแฟ เป็นต้น คุณจะไม่สามารถทำในส่วนนี้ได้หากคุณใช้งาน Flash Drive เพราะคุณจะต้องเตรียมพนักงานให้คอยเปลี่ยนเข้า เปลี่ยนออก Flash Drive อยู่ตลอดเวลา

แต่หากคุณหันมาใช้งานซอฟต์แวร์ Signnex (Digital Signage Software) คุณก็ไม่จำเป็นต้องคอยประสานงานใด ๆ กับพนักงานสาขาอีกต่อไป นอกจากนี้ หากคุณมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า คุณก็สามารถกำหนด Schedule (ตั้งเวลาเปลี่ยนโปรโมชั่น) ล่วงหน้าได้เลย ไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนในวันที่ต้องการให้โฆษณาแสดงผล

โดยเราจะมี Calendar (ตารางปฏิทิน) ให้คุณวางแผน Content ได้อย่างง่ายดาย และที่สำคัญ จอโฆษณา Digital Signage ของคุณจะทำงานตาม Schedule ที่คุณกำหนดไว้แบบอัตโนมัติ

หากคุณสนใจติดตั้งระบบ Digital Signage Software กับธุรกิจของคุณ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Signnex : Digital Signage Software

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked