4 ขั้นตอนในการติดตั้งระบบ Signnex

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ Signnex ได้อย่างง่ายดายเพียง 4 ขั้นตอนเท่านั้น คุณก็สามารถเปลี่ยนจอทีวีทั่วไปของคุณให้เป็นจอโฆษณา Digital Signage

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งกล่อง Android Box เข้ากับจอแสดงผล (ทีวี) โดยใช้สายสัญญาณ HDMI เชื่อมต่อระหว่าง Android Box กับจอทีวี

ขั้นตอนที่ 2: สมัครสมาชิกเพื่อเปิดใช้งานระบบ Signnex ผ่านลิงค์ https://app.signnex.com/index.php/office/signup โดยคุณจะมี Account สำหรับเข้ามาควบคุมจอโฆษณาของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อกล่อง Android Box เข้ากับระบบ Signnex (บน Account ที่สมัครสมาชิกไว้ในขั้นตอนที่ 2) โดยเมื่อคุณเปิดแอพพลิเคชัน Signnex บนกล่อง Android Box คุณได้รับรหัสอุปกรณื (Device ID) 6 หลัก ตัวอย่างเช่น “S1Y527” ให้นำรหัสดังกล่าวมาเชื่อมต่อกับระบบภายใต้ Account ที่ได้ทำการสมัครสมาชิก ** Code ดังกล่าวจะเป็นรหัสเฉพาะที่ใช้ได้กับกล่องนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 4: สั่งการแสดงผลไปยังหน้าจอโฆษณาของคุณ

หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อตัว Android Box เข้ากับระบบเรียบร้อยแล้วแล้ว คุณสามารถส่งโฆษณาต่างๆไปแสดงผลตามหน้าจอได้ทันที ซึ่งสามาถเลือกสั่งได้ 2 แบบดังนี้

  1. Player : สั่งให้เล่นโฆษณากับกล่องใดกล่องหนึ่ง
  2. Station : สามารถจัดกลุ่มกล่องเพื่อสั่งให้เล่นโฆษณาได้ในทีเดียว เมื่อมีคำสั่งให้ Station ดังกล่าว เล่นโฆษณาใดๆ Player ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มจะเล่นโฆษณาดังกล่าว

หากคุณสนใจติดตั้งระบบ Digital Signage Software กับธุรกิจของคุณ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Signnex : Digital Signage Software

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked