Signnex - ตารางราคา (ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์)

ซอฟต์แวร์แพคเกจ

ค่าบริการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการแสดงผล

Basic

-

 • Refresh Time : Every 10 minutes
 • Storage : 500 MB
 • Layout : 3 blocks
 • Station : 3 Stations
 • Image display
 • Image Gallery display
 •  

Business

฿5,900 / ปี

 • Refresh Time : Every 5 minutes
 • Storage : 2 GB
 • Layout : 8 blocks
 • Station : 8 Stations
 • Image display
 • Image Gallery display
 •  

Professional

฿12,900 / ปี

 • Refresh Time : Every 3 minutes
 • Storage : 5 GB
 • Layout : 20 blocks
 • Station : 20 Stations
 • Image display
 • Image Gallery display
 • Text Marquee display

ดาวน์โหลดและเริ่มต้นใช้งานกับธุรกิจของคุณ

เพียงดาวน์โหลด Application ด้านล่างนี้เข้าสู่ Android Box / Digital Signage Player ของคุณ คุณก็สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดาของคุณให้เป็นป้ายโฆษณาดิจิตอล (Digital Signage)

Download from Google Play